AvalehtMeist › Jätkusuutlikkus, turvalisus ja toote terviklikkus

Jätkusuutlikkus, turvalisus ja toote terviklikkus

Jätkusuutlikkus

Morbela OÜ-s me mõistame, et edukad ettevõtted on need, kes näevad seost ettevõtte ärieesmärkide ja jätkusuutlikkuse vahel. Tasakaalustatud majanduskasv, sotsiaalne areng ja keskkonnakaitse on võtmesõnad, mida peab silmas pidama, kui tahame olla oma toimimispiirkonna vastutustundlikud ettevõtjad.

Üheks viisiks, kuidas Morbela OÜ kavatseb jätkusuutlikkuse väljakutsele vastata, on täiustatud Mobili määrdeõlide ja õliga seotud teenuste pakkumine. Kõige kõrgematele efektiivsusestandarditele vastavad Mobili sünteetilised automootoriõlid aitavad võrreldes vastavate mineraalõlidega parandada kütuse kasutamise tõhusust.

Mobili kaubamärgi sünteetilised tööstusõlid kestavad võrreldes vastavate mineraalõlidega kauem, enne kui neid on vaja vahetada ja pikendavad klientide seadmete tööiga, mis tähendab kokkuhoidu seadmete kulude pealt ja õlide ning määrdeainete utiliseerimiskulude vähenemist.

Toote terviklikkus

ExxonMobili määrdeõlide ja eritoodete ettevõte (L&S) tunnistab, et nende edu peamiseks pandiks on toote terviklikkus ja klientide rahulolu. Firma kõikehõlmav pühendumine toote terviklikkusele tähendab kõigi Mobili tooteliinide terve elutsükli ennetavat juhtimist:

  • Mobili toodete stabiilsust, kvaliteeti ja efektiivsust
  • viisi, kuidas Mobili tooteid turul turundatakse
  • Mobili toodete vastavust tururegulatsiooni mehhanismidele

Mobili määrdeõlide volitatud edasimüüjana austab Morbela OÜ ExxonMobili L&S toodete (määrdeõlid ja eritooted) terviklikkuse standardeid ja on seega ise kehtestanud oma töös vastavad standardid kindlustamaks seda kõigis tööoperatsioonides ja süsteemides, kaasaarvatud ExxonMobili Edasimüüjate Tooteterviklikkuse juhtimise süsteem (DPIM).

Turvalisus

Morbela OÜ on pühendunud äritegevusele viisil, mis kaitseb oma töötajate, klientide ja ka avalikkuse turvalisust, ohutust ja tervist. Me peame esmatähtsaks, et iga töötaja oma töökohal pööraks tähelepanu turvalisuse, julgeoleku, tervise ja keskkonnakaitse nõuetele.

ExxonMobil jagab informatsiooni tooteturvalisuse ja hoolduse kohta kõigile, kes transpordivad, kasutavad ja utiliseerivad Mobili tooteid. Interneti andmebaasides olevad materjali turvalisuse andmekaardid (MSDS) sisaldavad informatsiooni toodete asjakohase kasutamise ja võimalike tervise- ja keskkonnaohtude kohta, isikliku kaitse, esmaabivõtteid ja utiliseerimise võimalusi. Kliendid peaksid alati kasutama kõige uusimat Mobili määrdeõlide turvalisuse informatsiooni.

Exxonmobilil on olemas toodete infolehed (PDS) kõigi Mobili määrdeõlide kohta.